Performans Ölçüm & Değerlendirme


Performans Ölçüm & Değerlendirme:
Bilimsel ölçüm yöntemleriyle, sporcuların branşa özgü performans testlerini yaparak, hangi seviyede olduklarını saptayarak arşivlemesini gerçekleştiren departmanımızdır.

Takımlara veya Bireylere;

   * Aerobik Kapasite/Dayanıklılık (Anaerobik Eşik)
   * Anaerobic Güç/Dayanıklılık
   * Çeviklik (Çabukluk)
   * Kuvvet
   * Sürat
   * Reaksiyon
   * Postural Analiz
   * Antropometrik Testler, Yağ-Kas-Kemik Yoğunluğu
   * Sporcu Psikolojisi/En Uygun Performans Teknikleri Programı’nda Kullandığımız Testler:
   * Başarının Psikolojik Durumunu Ölçme Testi / Algıyı Analiz Testi
   * Psikolojik Performans Analiz Testi
   * Minesota Çok Yönlü Kişilik Testi
   * Duygusal Zeka Testi
   * Dikkat Testleri
   * Karar Verebilme Becerilerini Ölçme Testi
   * Kişilik Testi
   * Stres Testi