Kuvvet ve Kondisyon Koçluğu, Sezon Planlaması


Kuvvet ve Kondisyon Koçluğu, Sezon Planlama
 
Sporcuların fiziksel olarak yarışmaya hazırlık aşamalarını performans ölçümlerine göre değerlendirip, planlayan, uygulatan ve raporlayan departmanımızdır. Verdiği hizmetler şöyle sıralanabilir :
 
Sezon öncesi ve arası hazırlık
 
Yarışma dönemi hazırlık (takım veya bireysel), Olimpik düzeyde Kısa, orta ve uzun ölçekli planlamalar. Kuvvet kondisyon koçu, sporcuların sezon dışı ve yarışma dönemi fiziksel gelişim antrenmanlarını planlar, uygulatır, sezona formda ve amaca uygun başlamalarını sağlar. Bütün bu süreçlerin sonunda en önemli kazanım ise sporcunun profesyonel yaşamda daha az sakatlık yaşaması olacaktır.