Hakkımızda


Hakkımızda  

Kurumumuz 2009 yılından bu yana, sporcu sağlığı, sportif performans geliştirme, fitness, sağlıklı yaşam ve tesis yatırım danışmanlığı konularında araştırmalar yapmakta ve hizmet vermektedir.
Athletic House, spor ve sağlıklı yaşam sektöründe ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetini profesyonel bir ekiple ulaştırmakta, spor alanındaki her oluşumla yakından ilgilenmekte ve takip etmektedir.

Athletic House Karakteri ;

Egzersizin insan hayatında ne kadar büyük bir önem taşıdığı bilinmektedir. Hızla ve sürekli olarak değişen çağımızda, insanların hareket alanları daraldıkça egzersiz yapma ihtiyacı büyük oranda artmıştır. Hayatı kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürebilmek için daha fazla egzersiz, daha fazla hareketliliğin gerekliliği açıkça ortadadır. Günümüzde bu hususta bilinçlenen kişilerin sayısı hızla artmaktadır. Bunun sebebi, insanların dış görünüşlerine verdikleri önem(Body Image), sağlıklı bir yaşam sürme isteği, sosyal statü edinme kaygısı ve bu güdülenmenin sonucunda ihtiyaçları olan egzersizi alabilecekleri fitness merkezlerine ulaşabilme kapasiteleridir(Egzersiz motivasyonu).
Bu kesimin dışında kalan sedanter (Hareketsiz) bireylerin kimisi zaman bulamadığını öne sürerek, kimisi de gün içinde yorgun olduğunu bahane ederek egzersizden uzak kalmaktadırlar. Ancak, asıl sorun insanları egzersize yönlendiren nedenlerin ortadan kalkması ve egzersiz yapacakları ortamın sağlanamamasıdır. Bu noktada Türkiye’ deki fitness merkezleri (Sağlık Kulüpleri) için tamda ihtiyaçları olan sportif danışmanlık desteğini, profesyonel çözümler üreterek sağlamaktayız.

Her insanın metabolizması parmak izi gibi kişiye özeldir.

Her geçen gün yeni akım egzersiz çeşitleri ortaya çıkmakta(Pilates,Strength Training, Kinesis, Vibrotraining, FunctionalTraining, Crossfit, Aerobic, Aquagym,Axis of life,Spinningv.s ), kitleleri peşinden sürüklemektedir. Önemli olan hangi egzersiz hangi metabolizmaya uygun, ne kadar, ne zaman, ne sıklıkta ve nasıl uygulatılmalı ve öğretilmeli ve ne şekilde planlanmalı sorularına verilecek yanıtlardır.

Kas ve eklemlerin mümkün olduğunca farklı planlarda (sagital,frontal ve horizontal) farklı dirençlerde yüklenmeye maruz kalması gelişimi hızlandıracaktır. Yapılması gereken, bireye uygulanabilecek azami çeşitlilikte egzersizi verebilmektir. Fiziksel gelişimde çeşitlilik esastır. Sadece tek bir egzersiz çeşidinin getirileri sınırlı olacaktır.

Egzersiz alışkanlığının kalıcı olabilmesi için egzersiz motivasyonunun doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Egzersiz motivasyonu, belli bir hedefe ulaşmak değil, sürekli hedef oluşturma ve yaşamın bir parçası haline getirmek olmalıdır.

Athletic House ;

Kişilere, sağlıklı yaşamın şartı olan egzersizi benimsetmeyi amaç edinmiştir.
Bireyleri sağlıklı, bilinçli, sporun bilimselliği çerçevesinde egzersize yönlendirecek donanımlı ve deneyimli bir ekibe sahiptir.

Sonuç olarak, Athletic House kişilere egzersiz yaptırırken doğru motive eden, sonuç aldıran, alternatif çalışmalar dizayn eden, dünya’yı takip eden yeni nesil eğitmenler eşliğinde egzersiz danışmanlığı hizmeti vermek ve bu özelliklere sahip eğitmenler yetiştirmek, sporculara ve spor kulüplerine performans geliştirme ve sakatlık önleme konularında danışmanlık yapmak, fitness merkezlerive spor tesisi planlaması, işleyiş ve kadro oluşumunda danışmanlık yapmak amacıyla sektörün hizmetindedir…

 

Saygılarımızla ...